AI X FILM

Our first meeting within
our AI cycle called “CRE-AI-TIVITY” will be dedicated to the dynamic relationship between AI and film industry!

Through moderating a debate, we aim to explore the profound impact of AI on both commercial and feature film, discussing the potential applications and implications of AI in various aspects of filmmaking.

DATE & TIME: AUGUST/SEPTEMBER 2023 (date to be confirmed) LOCATION: CHPTR

AI DEBATE

From production and postproduction to distribution and audience engagement, we will delve into the latest advancements, opportunities, and challenges that arise in this rapidly evolving field.

The meeting has an open formula. We want to initiate a moderated discussion, but we are open to your comments and suggestions for specific topics.

Projekt agendy:

  • Obecny krajobraz i pojawiające się trendy/dynamika rynku
  • Tworzenie treści oparte na sztucznej inteligencji
  • Algorytmy i narzędzia AI
  • Praktyczne zastosowania sztucznej inteligencji w produkcji filmowej, efekty wizualne
  • Proces produkcji wspomagany przez AI, w tym preprodukcja i postprodukcja
  • Możliwości technologii AI
  • Aspekty prawne i etyczne

To wydarzenie ma być inspirującym i wnikliwym forum, które poświęcone będzie eksploracji przełomowego wpływu sztucznej inteligencji na przemysł filmowy. Będzie to przestrzeń wymiany doświadczeń i spostrzeżeń.

GUEST LIST

Subscribe to secure your seat
at AI x FILM meeting